Vi som driver Villa Sinnesro

 

Om oss

Vårt förhållningssätt, vår filosofi, vår tro. Man skulle kunna säga att vår tro är en blandning av alla världens religioner och livsfilosofier, som i mångt och mycket talar om samma sak.

 

Vi tror att en av våra största uppgifter här i livet är att utvecklas som människor, att bli så obegränsade som möjligt. Att se varje möte och varje ”motgång” som en möjlighet till utveckling. Vi tror att friktion/motgångar/problem i livet är någonting som krävs för att utvecklas. Vi tror att du som människa alltid har ett val. Att du kan välja ditt förhållningssätt, positivt eller negativt, kärlek eller hat, lycka eller olycka. Vi anser att lycka faktiskt är ett val, för lycka är ett sinnestillstånd och ett sinnestillstånd kan du påverka. Vi tror att vår prägling av samhället är stor och viktig att identifiera för att utvecklas som person. Vi tror på ett sökande innåt istället för utåt och att varje person besitter den kunskap och de lösningar hen behöver. Vi tror att dina känslor är din kompass i livet. Vi tror att det är positivt att se saker och ting från ett större perspektiv. Men framförallt så tror vi att ditt liv blir vad du gör det till och att det ibland kan vara bra att ta det med en nypa salt.

 

Bakgrund
Vi som driver Villa Sinnesro heter Patrik och Jenny Cedergren. Vi är båda födda och uppvuxna i Stockholm. Men vi bor sedan 2009 på Öland. Jenny är utbildade ekonom vid Stockholms universitet och har den senaste tiden arbetat inom olika ledarskaps- och chefsroller. Vid sidan av skriver och föreläser hon om lycka, personlig utveckling och positiv psykologi. Patrik har jobbat med människor i olika former i ca 12år. Allt från boendestöd, HBV hem och avhopparverksamhet. Vi är inga terapueter eller psykologer utan ser oss mer som medmänniskor med stort intresse av lyckoforskning, personlig utveckling och andlighet.  

 

Vår personliga utveckling har bland annat resulterat i att vi lärt känna oss själva mycket bättre och lärt oss att lita på våra känslor, något som förde oss från Stockholm till Öland. En förflyttning vi än idag är väldigt glada att vi gjorde. Här lever vi i en miljö som passar oss mycket bättre. Vår livskvaliteten har ökat, vi har en lugnare och mer harmonisk tillvaro och vi kan syssla med det de verkligen vill. Vi mår helt enkelt mycket bättre.